Молитви за сбъдване на желание

Човек може да се моли винаги, когато изпита порив. Душата винаги подсказва. Ние получаваме вдъхновение, което може да се породи по външен повод или да се зароди в нас. Добре е да отговорим на тези пориви с незабавна молитва. Въпреки, че няма значение къде и кога, добра практика е да се молим вечер, на спокойствие, да мислим какво ни се случва и доколко ни удовлетворява. И да го споделим с Бога или Вселената, за да благодарим за това, което са ни дарили.
 

Православни икони


Ето няколко силни молитви за сбъдване на желания:   


Молитва към Богородица

Майко Мария, Богородичке! Обръщам се с молба към теб за помощ. Подкрепи ме в нуждите ми, бъди ми помощница в изпитанията. С благодарност и почит обещавам, че ще казвам на всички за силата на тази молитва. Моля те, бъди до мен и в радост, и в скърби. Пази мен и моите любими. Моля те да отнесеш до Бог моето съкровено желание. Желая… (желанието се излага със свои думи). Моля те, подкрепи ме да намеря правилния и богоугоден начин, за да го осъществя.


Молитва към свети Мина

Свети Мина, Мъченико, наш защитнико в мъка и нещастие. Помогни ми да изцеля телесните и душевните си болки, подкрепи ме да се сдобия с … (тук се формулира желанието). Защити ме от враговете видими и невидими, които препятстват изпълнението на моята мечта. Вярвам, че с твоята помощ ще бъда избавен/а от всяка беда и скръб, за да мога да живея с благодатта на Бога. Дари ме с мирен, любящ и спокоен живот.


Молитва към Николай Чудотворец

Свети Николай Чудотворец, възлюбен син на Бога. Ти винаги помагаш на хората в нашите  страдания и просби. Благослови ме, за да се изпълни по-скоро съкровеното ми желание. Помоли Господа за милост и благодат. Нека той не остави молбата ми без отговор. В името на всемилостивия наш Бог, Амин!


Молитва към Исус Христос

Господи Исусе Христе. Облей ме с твоята безгранична любов, дари ме с безконечната си милост. Благослови ме за по-добър живот, помогни ми да живея по Христовите закони, да се изпълня с обич към всичко, що е сътворено от Бога. Моля те, подкрепи ме да се изпълни моето голямо желание (разказва се за него накратко), за да живея в мир, спокойствие, благодат и да славя името Господне. Нека всичко замислено се сбъдне сега и завинаги, во век и веков. Амин!


Молитва към Света Марта

О, Света Марта, Ти Чудотворна! Обръщам се към тебе за помощ! И предоставям на тебе моите нужди, и бъди ми помощница в моите изпитания!

С благодарност ти обещавам, че ще разпространявам тази молитва навсякъде! 

Покорно, в сълзи моля – утеши ме в моите грижи и тегоби!

Покорно, заради великата радост, която е изпълнила твоето сърце, в сълзи те моля – застъпи се за мене и моето семейство, за да запазим нашия Бог в своите сърца и с това да заслужим Спасителното Всевишно Посредничество, преди всичко по въпроса на нуждата, която сега имам….

(по-нататък се изказва желанието: помогни ми да си намеря високоплатена работа; помогни ми да срещна любим човек и да създам щастливо семейство; и т.н.)…

…Със сълзи на очи те моля, Помощнице във всяка нужда - победи Ти тегобата така, както Ти си победила змея, докато не легна в краката Ти!