Общи условия

Общи условия за ползване, поръчки и доставка от интернет магазин за онлайн поръчки на икони  IKONITE.bg:

I. Общи разпоредби
Приемането на настоящите Общи условия е задължително, за да можете да използвате услугите на онлайн магазина ИКОНИТЕ.bg, наричан Сайт.
Приемането им представлява сключване на договор между Вас, наричан по-долу Потребител, и ikonite.bg, наричан по-долу Администратор, на базата, на който имате правото да използвате услугите на Сайта. Тези условия Ви дават правото да ползвате услугите на Сайта за нетърговски цели.
По своя преценка Администраторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила и са задължителни за всички потребители от момента на публикуването им в сайта на ikonite.bg. С приемането на настоящите Общи условия, Вие се обвързвате и с последващите възникнали промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

II. Предмет и обхват на общите условия
(1) Настоящите Общи условия са достъпни за всеки посетител, като се публикуват на видно място в ikonite.bg и уреждат:
- условията за ползване на уебсайта ikonite.bg от Потребителите на предлаганите от него стоки и услуги;
- реда, условията и начините за осъществяне на сделки за покупко-продажба между Администратора и Потребителите на Сайта, както и правата и задълженията им по сключените сделки, сроковете и начините за доставка, плащането им и реда за връщане или замяна на закупените стоки.
(2) Приемането на Общите условия от Потребителите на Сайта е задължително условие за сключването на сделки и за осъществяване на доставка на поръчаните продукти. Ако Потребителите не са приели Общите условия, Администраторът не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва сделки с тях. 
(3) Настоящите Общи условия се приемат чрез маркирането на полето “Прочел съм и съм съгласен с Общите условия за ползване” в рамките на процедурата по регистрация или задаване на поръчка от Потребители и гости на Сайта. 
С поставяне на отметка Потребителят декларира, че е прочел и приема Общите условия, като извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ІII. Общо описание на сайта и предлаганите услуги
Сайтът представлява електронен магазин с интернет адрес: ikonite.bg, чрез който Потребителите могат да правят онлайн поръчки на стоки. Стоките предлагани в Сайта от регистрираните продавачи, представени на Потребителите със снимки и подробни описания на техните характеристики и цени. 
Чрез Сайта Потребителите могат да се регистрират и създават собствен клиентски профил, подлежащ на редактиране, или да ползват услугите на Сайта като Потребители гости, без да е необходимо създаване на клиентски профил. 
Потребителите могат да извършват плащания във връзка със сключените сделки, като ползват предлаганите средства за заплащане на поръчаните продукти. Те могат да получават актуална информация за нови стоки, както и да изпращат електронни изявления, свързани със сключените сделки. 

На база на договорни отношения с посочените куриерски фирми, доставките на поръчаните и налични стоки се извършва съгласно посочените условия за доставка. Към посочените цени за доставка могат да бъдат начислени допълнителни такси, ако пратката надвишава 1 кг. или ако клиентът желае доставката да бъде с фиксиран час. При наложен платеж към тези цени се начислява комисионна такса от 1.2%, като таксата е безплатна за клиентите и е за сметкана продавача (както е посочено в секция "Доставка и плащане").
Плащането на избраните стоки в онлайн магазина ИКОНИТЕ.БГ става с наложен платеж, т.е. в брой при доставката от куриера.

Всяка стока, закупена от нашия онлайн магазин за икони, може да бъде заменена или върната с представяне на касова бележка, в рамките на 14 дни от датата на закупуването й.
Стоките, които Потребителите желаят да върнат или заменят трябва да са в отличен първоначален вид, както и да бъдат с оригиналните си етикети. Ако тези условия не са налице и стоката е повредена, то продавачите си запазват правото да не я заменят, съгласно инструкциите и правата за връщане на стоки, предвидени от закона.

IV. Регистрация в Сайта
За да има правото да извършва поръчки за закупуване на стоки от Сайта, Потребителят трябва да е попълнил електронната форма за регистрация. При попълването й Потребителят е длъжен да представи вярна информация за своята самоличност и другите изискуеми във формата данни. Потребителят гарантира, че предоставените данни са пълни, верни и точни и при промяната им ще ги актуализира своевременно. 
При попълване на данните си в регистрационната форма и натискане на бутона “Прочел съм и съм съгласен с Общите условия за ползване”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва безусловно. 
Администраторът потвърждава извършената регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения електронен адрес от Потребителя. Създава се клиентски акаунт на Потребителя и възникват договорни отношения между него и Администратора.
Администраторът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на обявените при регистрацията обстоятелства и лични данни. 
В случай, че Администраторът установи неверни данни на свой Потребител, той има право да прекрати регистрацията на Потребителя и достъпа му до клиентския му профил.

V. Ограничаване на отговорността
Всички предлагани от Сайта стоки се базират на данни и информация, получени от търговците/авторите, чиито продукти се предлагат в Сайта. Затова не можем да гарантираме и не носим отговорност, ако поместените данни в Сайта са непълни, неактуални или неверни. 

Сайтът ikonite.bg не носи отговорност, ако поръчана стока не бъде доставена до Потребителя от съответния или доставената стока не е с очакваното качество, поради причини извън контрола или които не могат да се вменят на Администратора.
Сайтът ikonite.bg не носи отговорност за последствия и евентуални вреди, които се резултат от непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други причини за достъпа, използването или невъзможност за достъп до Сайта.

Администраторът не носи отговорност за вреди от публикации, мнения и коментари под продуктите в Сайта. 
В случай на преодоляване на мерките за сигурност и последваща загуба или разпространение на информация, достъп или ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия Администраторът не носи отговорност.
Администраторът не носи отговорност за вредите и последствията, в случай на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя. При съмнения за проникване в клиентския профил всеки Потребител трябва веднага да подаде сигнал до Администратора.

VI. Конфиденциалност
Сайтът ИКОНИТЕ.БГ защитава личните данни на Потребителите, предоставени при попълване на електронните форми за регистрация. Администраторът може да ползва личните данни единствено и само за приемане и изпълнение на поръчки или за връзка с Потребителите при възникнали казуси, свързани с поръчката. Предоставяне на личните данни е възможно, само когато е изискана информация от държавни органи или лица, оправомощени със закон. 

При желание на Потребителя, клиентският му акаунт, заедно с цялата прилежаща информация, може да бъде изтрит от базата данни.
Администраторът предприема съответните мерки за защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни. 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на събирането на статистическа информация за посещаемост на Сайта, изготвяне на вътрешни анализи и статистики.

Вие давате съгласие да получавате на рекламни съобщения на електронната си поща, на мобилните си телефони, пуш-нотификации или известия, публикувани на Платформата. Съгласни сте, че всички споразумения, уведомления, разкривания на информация и друга кореспонденция, която Ви предоставяме по електронен път, ще се считат за съставени в писмена форма. В случай, в който и да било момент решите, че не желаете да получавате рекламни съобщения на електронната си поща, Вие можете да се отпишете от възможността да получавате такива съобщения, като въведете вашият телефонен номер или имейл (с който сте  регистриран в платформата) като последвате линк ikonite.bg/otkaz или да изберете линка в съобщението на електронната Ви поща, но моля имайте предвид, че част от тези съобщения са необходими във връзка с осъществяването на нареждане за закупуване/продажба, както и че от такива съобщения не можете да се отпишете, в случай на извършване на поръчка или продажба.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си да получава търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. 
 

VII. Закупуване

Всички покупки осъществени чрез Платформата формират Ваше задължение да покупка на артикула, който сте поръчали. Ако сте купувач на продукт и заявката Ви е приета от продавача, Вие сте длъжни да изпълните условията по сделката с продавача. В случай на продажба на продукти, които са налични за продажба в други обекти, продавачите сами преценяват каква да бъде цената онлайн. 

VIII. Продажби

Като регистриран член на Платформата, Вие можете да публикувате на нея обяви за продажба на артикули. Вие можете да да предлагате за продажба или извършвате продажби само на артикули, които са в съответствие с приложимото законодателство. Трябва да имате правоспобността да предлагате за продажба или да продавате тези артикули съгласно приложимото законодателство. Крайната цена на артикул включва всички данъци и такси.

Вие сте длъжни да осъществите продажба за всяка получена заявка от купувач. Вие се съгласявате да се свържете с купувача и да му доставите продадения артикул съгласно условията и в състоянието, описани в обявата Ви.

 

IX. Потребителски профил и Задължения във връзка с регистрацията

 

Когато се регистрирате като член на Платформата от Вас е било или ще бъде изискано да предоставите определена информация, както и да регистрирате потребителско име и парола, за да използвате Платформата.
Във връзка с регистрацията Ви за член на Платформата:

-          Давате съгласие да уведомите незабавно ikonite.bg за всяка нерегламентирана употреба на Вашата парола и потребителско име или за всяко друго нарушаване на сигурността. При никакви обстоятелства ikonite.bg няма да носи отговорност за загуби, пропуснати ползи или каквито и да било други вреди, възникнали в резултат на разкриване от Ваша страна на потребителското Ви име и/или парола.

-          Ще предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, така както е посочено в регистрационната форма.

-          Вие отговаряте за запазване на поверителността, ограничаване достъпа до и употребата на Вашето потребителско име и парола, като носите отговорност за всяко действие, което се осъществява от Вашия потребителски профил.

Нашата цел е да осигурим достъп до уеб сайта по всяко време, но независимо от това си запазваме правото да прекратим дейността му по всяко време и без предизвестие. Вие приемате, че достъпът до услугите може да бъде нарушен, за да бъдат извършени подобрения по уеб сайта, планирана поддръжка или поради друга външна причина, извън нашия контрол.