Освещаване на дом

Една от забравените традиции или може би не толкова ясно извършвана е освещаването на домовете на православните християни. Да, преди да започнат живота си в нов дом, семействата го освещават, но след това актът на освещаване и благославяне се извършва всяка година на или след празника Богоявление. Този акт е централният знак за Божията благословия над всичко чрез Христовото кръщение в река Йордан и Неговото богоявление на света.

Икони

Относно благословията

 

Семейството се счита от православната вяра за малка църква. Семейната трапеза е домашният олтар, където членовете се събират всеки ден, за да получат ежедневния си хляб от Бога с благодарност в името на Христос. Затова благословията и освещаването като ритуален акт всяка година е необходима намеса сред така или иначе профанизирания ежедневен живот.

 

Освещаване на дома

 

Освещаването на дома става с молитва и поръсване със светена вода. Свещеникът при това годишно посещение моли Бог да се смили над къщата, да я отърве от всяко зло и да я изпълни с всяко благословение. Всички от къщата се молят заедно за живите и мъртвите от семейството и всички, които живеят и са живели в къщата. Всички те пеят химна на спасението и преминават от стая в стая, докато свещеникът благославя къщата.

 

Традициите на церемонията се различават според местните обичаи и обичаите на различните общности, но трябва да се спазват някои общи насоки:

 

Свещ с икона и малко светена вода трябва да се постави на подходящо място, като кухненска или трапезарна маса или домашен олтар.

 

Също така списък с имена, за които трябва да се отправят молитви, включително членове на семейството и всички, които живеят в къщата. Списъкът трябва да има ясно разграничение между живите и мъртвите.

 

Ако е практика да се дава дар на свещеника, той не трябва да се поставя със светите предмети на масата. Може да се изготви предварително, но да се даде при приключване на церемонията.

 

Когато дойде свещеникът, всички присъстващи в къщата трябва да се съберат около иконата със свещта. Те трябва, ако са в състояние да се включат, да произнесат трисвятите молитви и да пеят тропара на празника Богоявление. След това член на семейството води свещеника през къщата със свещта. Докато отива, той поръсва светена вода и се моли за благословия на всяка стая и дейността, която се извършва там. Когато обиколят цялата къща, семейството отново се събира около масата и свещеникът благославя всеки присъстващ.

 

Ритуалното освещаване и благославяне на дома в България в някои области се е прехвърлило на Бъдни вечер, когато най-възрастният домакин обхожда къщата с тамян и пръска със светена вода в помещенията. Ако искате да възстановите традицията по начина, по-който бе обяснен тук, можете да влезете в комуникация със свещеник от местната енория, за да направите ритуала както трябва и да възобновите традицията за семейството си.