Молитви за покаяние

Публикувано от vili 13.04.2018 0 Коментари Молитви,

 

Молитва за покаяние

 

Господи, понасяше ме през всичките тези години с греховете ми, и въпреки това се смили над мен.

 

заблуждавах се по всякакъв начин, но сега няма вече да прегрешавам; онеправдах Те и бях несправедлив; няма вече да го правя; отказвам се от греха, отказвам се от Дявола, отказвам се от нечестивостта, която опетнява душата ми; освободи душата ми от всичко, което е против Святостта Ти;

 

умолявам Те, Господи, да ме избавиш от всякакво зло; ела, Иисус, сега, ела сега и обитавай в сърцето ми;

 

прости ми, Господи, и позволи ми да си почина в Теб, защото ти си Щитът ми, Освободителят ми и Светлината ми и на Теб се доверявам;

 

от днес ще Те благославям, Господи, навеки;

 

отричам се от злото и от всякакви други богове и идоли, защото Ти си Всевишният над света, и се извисяваш безотвъден над всички други богове;

 

с мощната Си ръка, пази ме от лошо здраве, пази ме от плен, пази ме от мъка и разгроми врага ми Дявола; ела ми бързо на помощ, о, Спасителю!

 

амин.

 

 

Молитва за покаяние

 

Милостиви Господи Иисусе Христе, чрез Твоята жертва стана възможно спасението на праведниците, а чрез Твоята жертва и покаянието стана възможно спасението и на нас грешниците. То е велик дар, израз на безкрайната Твоя милост към грешните човеци. Да милуваш грешника е божествена способност, към която трябва и ние човеците да се стремим, без да накърняваме правдата, за да се богоуподобим.

 

Без покаянието аз никога не бих могла да се завърна при Тебе и Ти никога не би ме приел. То е моят сигурен път към Тебе, Господи. Затова Те моля да ми помогнеш да го извървя до край. Затова Те моля и днес да простиш моите волни и неволни прегрешения, извършени с дело, слово или мисъл. И Те моля, Господи, да вляза в Царството небесно през вратите на покаянието, за да бъда заедно с Теб във вечността, Комуто заедно с Бог Отец и Бог Свети Дух отдавам слава, чест, благодарение и поклонение. Амин. 

Остави коментар