Константин и Елена – равноапостоли

Публикувано от admin 06.05.2019 0 Коментари

Константин е син на Елена, от нейния брак с император Констанций I Хлор. Самата тя носи името Флавия Юлия Елена, но и тя и синът й са считани за светци като от Православната църква, така и от Римокатолическата деноминация. Макар двамата да са канонизирани за светци поради различни причини, църквата отбелязва техния празник, всяка година на 21 май.

 

Константин и Елена са провъзгласени за равноапостоли. Техните свети титли не са им дадени заради сътворени чудеса, но заради разпространението на Христовото слово там където преди това то е било хулено и осмивано.

 

Изключителни са историите както на Константин наричан Велики, така и на майка му света царица Елена. Константин се възкачва на трона във времена когато християнството е било заплашено да бъде изтребено от цялата земя, а и в самата империя е имало междуособици, които заплашвали неговия живот.  Максенций и Максимин обединили сили срещу него и искали да го сразят. Той обаче тръгнал на поход срещу тях и в деня и нощта преди битката на 28 октомври 312 г. той имал видение и сън. От това видение са и думите „С този знак, ще победиш”, като знакът бил на Христовия кръст, а в съня му се явил самият Иисус.  Колкото и да са противоречиви свидетелствата за този сън, година по-късно, през 313 г. чрез Миланския едикт всички гонения срещу християните са спрени. Това е преломна точка за развитието на християнството насетне както в земите на Империята, така и по целия познат свят.

 

Светата му майка Елена, влиза в християнската хроника, след като вярата на Христос започнала да триумфира в Римската империя, благодарение на решението на сина й. Тя поема своето мисионерско пътуване до Йерусалим и намира Светия кръст, на който Иисус е бил разпнат.  След това, в усърдието си да прослави Христос, тя покровителства издигането на църкви в Йерусалим, на местата на разпятието и възкресението; във Витлеем в пещерата, където се е родил Спасителят; при Елеонската планина и на много други свети места, където били разположени езически храмове.  

 

Намирането на Христовия кръст било само по себе си чудо за вярващите и затова ежегодно църквата отбелязва събитието на 14 септември – своеобразен празник маркиращ цял един цикъл от събития свързани с Константин и Елена. Явяването на на св. Кръст на император Константин Велики преди битката. Намирането на светия Кръст на Голгота. Връщането на животворящия Кръст от персийски плен.

 

Още от древни времена и до ден днешен свети Константин и Елена се изобразяват върху православните икони, в композиция застанали един до друг, държащи  Христовия кръст, изографисан в средата на иконата.  

Остави коментар