Всички поръчки се изпращат за 1-3 работни дни.

ИКОНАТА „ДОСТОЙНО ЕСТ”

За хората непознаващи православната християнска вяра сигурно е непонятно как една православна икона и едно песнопение може да имат свой празник в календара. Всяка година на 11 юни по стар стил обаче се чества именно иконата и песнопението „Достойно естъ”, които възхваляват пресветата Богородица. Едва ли този празник за християните щеше да се отбелязва ако не се беше случило чудо в средата на миналото хилядолетие в околностите на Карея – столицата на Света гора.

 

Преданието разказващо това чудодейно събитие е записано в 16 век, от монах наречен Серафим. Той разказва за двама монаси на име Гавриил служещи в монашеските килии на манастира „Пантократор”. Старият монах отишъл на нощно бдение и оставил делата в килията на по-младия. В същата нощ на вратата се потропало и когато младият Гавриил отворил, видял непознат монах да стои пред прага. Разбира се както повелява гостоприемството, той го поканил да влезе. Дошъл часът за Всекидневната утреня и младият монах заедно със своя гост внимателно постъпили към задълженията си. Всичко вървяло по реда си и младият монах пеел древното песнопение от свети Козма за прослава на Божията майка.

 

В този момент неговият гост започнал да пее непознати нам думи: “Достойно ест яко воистину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную, и Матер Бога нашего”. На съвременен български, това се превежда: “Достойно е, наистина, да те облажаваме, Богородице, присноблажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог”. Младият монах бил дълбоко разчувстван и плачейки от умиление поискал от госта си да му остави за спомен тези думи, които така изпяти имали силата на една необикновена молитва. В килията нямало дори мастило и хартия, и непознатият монах написал думите отново по чудодеен начин с восък върху каменна плоча. Монахът заръчал на своя млад събрат отсега нататък да пеят тези слова, а след това внезапно просто изчезнал.

 

Старецът се завърнал от нощното бдение, а младият монах му разказал за случилото се. Не по-малко и той бил удивен от разказа. Опитният му дух обаче разбрал, че това посещение не е било обикновено, а самият Архангел Гавраил е посетил малката килия. От този момент на сетне хората получили песнопение създадено от ангелски хор. Събитието било възвестено на всички монаси в обителта, а постепенно песнопението се наложило в Православната църква за литургиите и празничните служби.

 

Къде тук е мястото на иконата? Самото песнопение било изпято от ангела пред икона. След като всички разбрали за чудото, самата икона била взета от килията на била пренесена в Карея, в съборния храм където всеки да може да зърне иконата, пред която се случила тази божия благодат. Оттогава насетне и самата икона започнала да се нарича от вярващите „Достойно есть”.

 

Именно това събитие се възпоменава всяка година на 11 юни по стар стил. То е благодатно и празнично, защото по един изключителен начин показва духовната връзка между човешкия свят и ангелите.

Остави коментар