Икона Троеручица чудеса

Иконите на Богородица, образите на Светата Божия Майка, по цял свят са свързани с проявления на чудеса. Една от иконите, които са съпроводени с много чудеса е тази на Троеручица, чийто оригинал от 16 в. до днес се намира в света гора, на игуменското място в съборния храм на манастира Хилендар.

 

Самата икона Богородица Троеручица е едно своеобразно чудо за православните християни по света. Чудесата свързани с нея, започват още през 8. век когато се е решавала съдбата на иконите. Навсякъде във Византия бушували страсти за премахването на иконите, а техните застъпници били наклеветявани пред властите. Така и един свят човек като Йоан Дамаскин бил наказан да загуби ръката си. Тя била отсечена, но след молитвите пред икона на Света Богородица, ръката му била изцелена.

 

Благодарността му била безгранична, защото той не само получил изцеление, но и разбрал за силата на иконите. Така към иконата по негова заръка била прикрепена третата ръка изцяло от сребро. До ден днешен нейната слава се шири по света с името Троеручица.

 

Интересно е да отбележим, че свети мъже от българската история като Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели също някога са стояли пред иконата и са се молели пред нея.

 

В България има разказ от Троянски манастир, заради преписа на атонската Троеручица. Легендата разказва, че през 16 в. един монах пътувал за Влашко и спрял да почива в манастира. Той носел в себе си препис на иконата, но каквото и да правел когато се приготвял за път, иконата чудотворно се появявала обратно в Троянската обител. Тя е там и до ден днешен и посреща миряни, които споделят пред нея своите болки или изказват молитвите си с любов и благодарност.

 

Икони

 

Първообразът на Богородица Троеручица от времето на Йоан Дамаскин служи за създаването на други Троеручици или на преписи на оригинала. Не само оригиналът, но и преписите на иконата са носели чудеса не веднъж през вековете.