В момента предлагаме само рисувани и златни икони. Поръчки се изпълняват за 15 дни. Моля да ни извините!

Факти за християнските икони

Думата икона е гръцка и означава образ. Буквално в християнството икона значи образ на Иисус Христос, Богородица или други светци на църквата. Православната икона се изработва по установен канон.

 

Канонът определя както структурата на образите, така и техниката за изпълнение. Като различните деноминации имат свое отношение към иконите на базата на тълкованието на Евангелските събития. За православното християнство иконите са свещени произведения на изкуството, които са път към вдъхновение и връзка с духовния свят.

 

Историята на иконичните образи е противоречива. Това е така, защото ранното християнство нямал точен модел на изобразяване на своите символи и е имало тълкувания в посока, че иконата може да се превърнат в идолопоклонничество досущ като при езичниците. Не случайно в историята на християнството в древността е имало и иконоборчество.

 

От друга страна обаче, посветените християни много добре правят разликата между това което е идолопоклонничество и това, което отразява най-съкровените им вярвания. Показателни са думите на Йоан Дамаскин по темата: „Не почитам материята, но почитам Създателя на материята, който се превърна в материя заради мен, който пожела да направи Своето жилище в материя; който ме спаси чрез материя. Никога няма да спра да почитам материята, чрез която стана моето спасение! Почитам я, но не като Бог…Не презирайте материята, защото тя не е за презрение. Бог не е сътворил нищо презрително”.

 

Това което виждаме днес като йерархично подреждане на иконите в храмовете се е зародило през 8 век. Стените на черквите били покрити със сцени от Библията и алегорични образи, които да насочват християните към осмислянето на собственото си битие и единението с Бога.

 

Около чудотворните икони, такива през които са станали чудеса и се почитат от цели народи, винаги витаят легендарни истории. Това са истории за икони нарисувани директно под напътствието на светия, сънувани образи; икони  „пропътували” километри, за да се появят в определения манастир; икони избавителки от болести; икони изгонили нападатели над град или село.

 

Иконите се осветяват от кандило, като целта е не толкова практична, колкото да се възпроизведе идеята, че иконата е осветена от светлината на света – Иисус Христос.

 

Има разлика в почитането на иконите в католическата църква и при православните християни. Ако на запад може да се види някаква импровизаторска или лична намеса в образа от страна на художника, това нещо много трудно може да бъде забелязано в земите на православната вяра. Православните християни дори наричат иконите „прозорци към рая”. Ето защо в много домове в България е нормално да се окачват икони по стените.

 

За иконите може да се пише безкрайно много, но винаги знанието за тях и смисъла им се разкриват в една посока – връзката с духовния свят, определен от Божиите закони.

 

Остави коментар