Достъпното разбиране на християнските икони

Публикувано от vili 16.11.2018 0 Коментари Полезно за иконите,

 

Иконописта не бива да бъде разглеждана като изкуство, именно затова се нарича иконопис, защото с материалите на изобразителното изкуство се изписват образи на Словото божие, което има духовно послание. Така директно иконите се свързват с нуждите и целите на църквата като институция, но и като пряк път за общение на вярващите с насъщното Слово.

 

В този смисъл разбирането на иконата не може да се разглежда като разбиране на картина с нейните художествени средства и достойнства. Дори самите художествени средства се използват, за да отдалечат образа в иконите от материалното присъствие, за да го привнесат в една духовна реалност, където перспективата е обърната, цветовете са точно определени, символите също.

 

Затова при вглеждане в икона, не трябва да търсите естествен образ или чистата красота в природата, ами по-скоро да се разбере експресията за святостта на изобразения светия, история, Спасителя или Богородица. Така делото на иконописеца е много по-трудно отколкото на художника, защото първият трябва да се слее с духовното измерение и да предаде святостта в нейната най-чисто форма. Тоест той няма визуален ориентир. Той не гледа как се движат облаците, не се вглежда в светлосенките, нито измерва човешките пропорции.

 

В един момент, вярващият остава сам пред иконата и първоосновата за разбирането на това, което вижда е неговата вяра. Образът е силен, директен, излъчващ вътрешна светлина, няма нещо, което да разконцентрира вниманието. При иконите, които разказват история (понякога няколко наведнъж) също са свързани с евангелски събития, тоест гледането на самата история е разказа за прочетеното в Новия завет. Така самият образ води отново към събитието, което е неизменно свързано с историята на християнството като религия.

Остави коментар